Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool
IKTDK


Reeglid ja rutiinid

IKT doktorikooli vahendite kasutamine on piiratud üsna karmide bürokraatiareeglitega, mis on dikteeritud projekti rahastaja poolt. Alljärgnevas mõned olulisemad punktid.

Koolide ja välislektorite kursuste läbiviimine

Mobiilsuste lähetused

Lähetused tuleb kooskõlastada juhendaja/instituudi juhataja ning DK koordinaatoriga (Sirje Lemming, Kairit Ahman, Katja Beloussova).

Kehtivad tavalised töölähetuse kulude hüvitiste ja päevarahade määrad ja maksmise tingimused ja kord (kehtiv VV määrus) ning TTÜ, TÜ sisemised reeglid.

Ent lisaks kehtivad veel alljärgnevad Innove reeglid.

Publikatsioonid

Kui konverentsile sõidetakse DK projekti toel, tuleks see publikatsiooni tänude lõigus ära märkida, nt nii: "The author's participation at the conference was paid by the Estonian Doctoral School in ICT" (või pikemalt "by the Doctoral School in ICT of Measure 1.1. of the Estonian NDP for the Implementation of the European SF").


iktdk(at)ioc.ee
Viimane uuendus 17.9.2007