Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool
IKTDK


Üldist

IKT doktorikool oli Eesti Riikliku Arenduskava (RAK) 2004-2006 meetme 1.1 projekt.

Projekti eesmärkideks olid IKT doktoriõppe kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmine Eestis, et tagada selle ala kõrghariduse, teadus- ja arendustegevuse jätkusuutlikkus, ning Eesti kõrgtehnoloogiliste ettevõtete arengu toetamine ja konkurentsivõime suurendamine. Projektis ettenähtud organisatsiooniline meede nende eesmärkide saavutamiseks oli IKT doktorikooli loomine TTÜ ja TÜ doktorantuuride baasil.

Projektikonsortsiumi moodustasid Tallinna Tehnikaülikool (toetuse saaja), Tartu Ülikool, TTÜ Küberneetika Instituut, AS Cybernetica, Eesti Infotehnoloogia ja Kommunikatsiooniettevõtjate Liit, Helsinki Tehnikaülikool ja Turu arvutiteaduse doktorikool TUCS (partnerid).

Projekt algas 1. septembril 2005 ja pidi kestma 30. juunini 2008, seda pikendati kuni 31. oktoobrini 2008. Projekti lõplikuks abikõlblikuks maksumuseks kujunes 8.94 mln kr. Struktuurifondid (Euroopa Sotsiaalfond) finantseerisid kooli 6.70 mln kr-ga, millele TTÜ, TÜ ja TTÜ KübI lisasid vastavalt 1.46, 0.47 ja 0.30 mln kr.

Projekt toetas järgmisi tegevusi:

Projektikonsortsiumi juhtisid konsortsiumi üldkoosolek ja projektijuht koos abidega. Üldkoosolekusse kuulusid Ennu Rüstern, Margus Kruus (TTÜ), Tiit Roosmaa, Jaak Vilo (TÜ), Jaan Penjam, Tarmo Uustalu (KübI), Monika Oit (Cybernetica) ning ITLi, HUTi ja TUCSi esindajad.


iktdk(at)ioc.ee
Viimane uuendus 20.4.2009