Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool
IKTDK


Doktorikooli vastuvõtt ja doktorantide aruandlus

Tulenevalt põhifinantseerija tingimustest ja projekti vormist on IKT doktorikoolil oma fikseeritud liikmeskond. Doktorikooli hüvedest (teadurikohad, konverentsi-, mobiilsusrahad, "tasuta" osavõtt doktorikooli aastakonverentsist ja koolidest) võivad osa saada AINULT doktorikooli arvatud doktorandid.

IKT doktorikooli kvalifitseeruvad TTÜ info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja TÜ informaatika doktoriõppekavade üliõpilased, nii riigieelarvelised kui ka riigieelarvevälised. Doktorikoolis osalemise eelduseks on aktiivne õppe- ja teadustegevus.

Vastuvõtt doktorikooli toimub kord aastas kvalifitseeruvate doktorantide sooviavalduste alusel konkursi korras. Iga aasta kohta doktorikoolis esitavad doktorikooli doktorandid oma tegevuse aruande.

Praegu on avatud doktorikooli viimase aasta, s.o. sügise 2007/kevade 2008, aruandlus. Doktorikooli doktorandid, palun esitage oma tegevuse aruanne 26. augustiks 2008. Probleemide korral palun kirjutage iktdk(at)ioc.ee.

ARUANDE ONLINE VORM

LAEKUNUD AVALDUSED JA ARUANDED (kaitstud ala)

Aruandes esitatavad andmed on:


iktdk(at)ioc.ee
Viimane uuendus 8.8.2008